Sprovođenje

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) Srbija

BIRN Srbija je nevladina, neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu koja se bavi monitoringom i analizom društvenih i političkih procesa, a posebno ulogom medija u njima. Već godinama unazad uspešno realizujemo dve programske komponente – razvoj medija i unapređenje rada javne uprave. U saradnji sa nevladinim sektorom, ekspertima, javnom administracijom i medijima utičemo na unapređenje medijskih politika, transparentnost javnih finansija i pristup informacijama od javnog značaja, uvođenje dobrih praksi u javnu upravu i odgovornost političkih aktera za sprovođenje reformi.

Nezavisno udruženje novinara Svrbije

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) je neprofitna organizacija koja okuplja više od 3500 slobodno udruženih profesionalnih novinara. Udruženje je osnovano 1994. godine od strane profesionalnih novinara koji se nisu složili sa podrškom Udruženja novinara Srbije režimu Slobodana Miloševića. NUNS je član Međunarodne federacije novinara (IFJ) i Evropske federacije novinara (EFJ) od svog osnivanja.

Kao rezultat svojih monitoring i istraživačkih aktivnosti, NUNS se pozicionirao kao go-to organizacija kojoj se obraćaju akteri zainteresovani za pravovremene i tačne informacije o položaju i sigurnosti novinara, i o  medijsko-pravnom okviru Republike Srbije. Različiti donatori prepoznali su NUNS kao agenta promene i vođu neformalne Medijske koalicije. Evropska komisija je NUNS-u dodelila trogodišnji regionalni grant namenjen jačanju udruženja novinara na Zapadnom Balkanu.

Misija NUNS-a je da koristeći snažne i proaktivne javne akcije štiti prava svojih članova i drugih medijskih profesionalaca u Srbiji, sistematski poboljšava profesionalne standarde i promoviše etički odgovorno novinarstvo.

Najvažnije aktivnosti IJAS-a uključuju stalno praćenje, registrovanje i reagovanje u slučajevima kršenja ljudskih, profesionalnih, radnih i drugih prava novinara kao i kršenje medijskih sloboda u Srbiji, istraživanja i analiza postojećih medijskih politika, te razvoj novih rešenja i zagovaranje njihove primene. Pored toga NUNS je jedan od osnivača Saveta za štampu i aktivno promoviše primenu Etičkog kodeksa, podstiče nezavisno i istraživačko novinarstvo, profesionalni razvoj novinara, itd.

Kako bi svoje napore učinio relevantim i zasnovanim na podacima, NUNS  proizvodi godišnje izveštaje - Hronika napada i pritisaka na novinare (od 2014.) i Indikatore o nivou slobode medija i bezbednosti novinara (od 2016) koji se zasniva na Smernicama Generalnog direktorata za proširenje za podršku EU slobodi medija i integritetu medija u zemljama proširenja 2014-2020. Indikatori su razvijeni u saradnji sa udruženjima novinara Zapadnog Balkana kako bi se omogućilo poređenje i mererenje napretka zemalja u procesu EU integracija.

Fondacija Slavko Ćuruvija

Inicijativu za osnivanje Slavko Ćuruvija fondacije (SCF) pokrenuli su Jelena i Rade Ćuruvija, ćerka i sin Slavka Ćuruvije. Uz pomoć prijatelja iz nevladinog sektora Srbije i podršku Fondacije braće Rokfeler iz Njujorka, u novembru 2013. godine počela je sa radom Slavko Ćuruvija fondacija koja za cilj ima unapređenje kvaliteta novinarstva u Srbiji, podršku lokalnim medijima, podršku istraživačkom novinarstvu, kao i rad sa mladima koji tek ulaze u svet novinarstva.

Planovi Fondacije su ambiciozni, pre svega imajući u vidu situaciju u novinarstvu u Srbiji na prelazu 2013. u 2014. godinu.

Konsultanti

Tanja Maksić

Koordinator programa