O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat je nastao kao odgovor na identifikovan problem nedovoljne uključenosti civilnog sektora u javni dijalog u oblasti medijskih politika, kao i na opadajući trend medijskih sloboda što direktno utiče na razvoj demokratskog društva. Konzorcijum tri organizacije (BIRN, Nezavisno udruženje novinara Srbija NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija SCF) koje imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti, razvio je ovu akciju koja će najpre uticati na izgradnju kapaciteta civilnog sektora u Srbiji da se uključi u kreiranje medijskih politika ali i da zastupa sopstvene interese u medijskoj sferi.


Ciljevi projekta

Projekat podrazumeva zajedničko delovanje Konzorcijuma, odabranih predstavnika civilnog društva, nosilaca javnih funkcija i drugih relevantnih institucija i pojedinaca, u cilju kreiranja uslova koji omogućavaju postojanje i delovanje slobodnih i raznovrsnih medija. Ovakvi mediji delovali bi u cilju zadovoljavanja javnog interesa, pod pretpostavkom da je pravo na slobodu izražavanja jedan od osnovnih preduslova za razvoj zdrave demokratije, koje jedino može biti ostvareno u zdravom medijskom okruženju. Stoga je specifičan cilj projekta da osnaži organizacije civilnog društva da utiču na kreiranje, implementaciju i evaluaciju medijskih politika. Inicijativa će omogućiti veći stepen učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka u oblasti medijskih politika, na taj način doprinoseći njihovom legitimitetu. Osim toga, planiran je i sistemski pristup uticaja na pravni okvir i unapredjenje medijske prakse u oblasti zastupanja javnog interesa, istovremeno zagovarajući podršku javnosti za predložene promene.

Sektor
  • Demokratija i ljudska prava
EuropeAid referenca
Europe Aid/152728/DD/ACT/RS
Komponente
  • Monitoring i evaluacija
  • Formiranje istraživačkog tima
  • Monitoring efekata državnog finansiranja
  • Monitoring implementacije Medijske strategije (2012-2016)
Grad / Region
Beograd
EU donacija
361.459 €
Vreme implementacije
Decembar 2016. - Decembar 2019.
Korisnik
BIRN
Implementiran od strane
BIRN, NUNS, SCF